Статут Учнівського комітету Шкарівської загальноосвітньої школи – Освітній округ- опорний заклад освіти "Шкарівський академічний ліцей- центр позашкільної освіти"

Browse By

Статут Учнівського комітету Шкарівської загальноосвітньої школи

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальні збори.

Стаття 3

Загальні збори проводяться один раз протягом навчального року.

 

Розділ 2

Положення про правління Учнівського самоврядування

Стаття 1

Учнівський комітет (далі Учком)- найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особистості у відповідності до задоволення їх потреб та інтересів.

Учком підзвітний загальним зборам на один рік.

Обраним до правління  може бути кожен учень, що визначає стату і дотримується законів школи.

Учком вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).

Учком може подати клопотання до адміністрації школи про розгляд питання поведінки, навчання учня на засіданні педагогічної ради школи та виключення учня або апеляцію про його виключення.

Учком може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Учком організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Учком контролює роботу старост класів.

Спікер Учкому має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Учком коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній  структурі школи.

Статут затверджується Учнівським комітетом та директором школи.

 

Розділ 3

Положення вибори до Учнівського комітету

Стаття 1

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Члени Великої Ради Учнівського комітету обираються таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків;

Спікер обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування;

Спікер обирається терміном не більше ніж на один рік;

Право бути обраним до Учнівського комітету має кожен  учень 5-11 класів школи;

Спікер приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Учком складається з 9 членів: спікер, заступник, 7 голів Малих рад та голови комісій у кожному класі – з 5 по 11.

Стаття 3

Учнівський комітет включає в себе такі Малі ради:

  • Навчальна;
  • Відпочинку;
  • Спортивна;
  • Трудова;
  • Інформаційна;
  • Бібліотечна;
  • Турбота;
  • По зв’язках з громадськістю.

Стаття 4

До кожної Малої ради входять голови відповідних комісій у класах.

1,286 total views, 1 views today