УЦОЯО: новий тест з української забезпечить кращий відбір вступників – Освітній округ- опорний заклад освіти "Шкарівський академічний ліцей- центр позашкільної освіти"

УЦОЯО: новий тест з української забезпечить кращий відбір вступників

Browse By

Запровадження окремого тесту з української мови жодним чином не зменшує значущості вивчення української літератури здобувачами освіти.

Про це йдеться в коментарі Українського центру оцінювання якості освіти, наданому сайту Освіта.ua.

У відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови в УЦОЯО зазначають, що рішення про запровадження окремої сертифікаційної роботи з української мови було ухвалено Міністерством освіти і науки ще 2019 року.

«Таке рішення в жодному разі не зменшує значущості вивчення української літератури здобувачами освіти. Опанування української мови неможливе без глибокого прочитання й аналізу творів з української літератури, і це є основним завданням закладів освіти. Саме вони мають сприяти зацікавленню молоді творами вітчизняних авторів, формувати громадянський світогляд здобувачів освіти, створювати передумови для реалізації активної життєвої позиції школярів», – наголошують в УЦОЯО.

Фахівці Українського центру підкреслюють, що розроблений ними тест з української мови передбачає демонстрацію важливих компетентностей, які формуються лише на заняттях з української і зарубіжної літератури.

«Представлена сертифікаційна робота з української мови є оновленою за змістом і структурою, акцент у тесті зроблено на компетентісному читанні текстів, аналізі й оцінюванні прочитаного, тобто на перевірці рівнів сформованості тих умінь, які є важливими для подальшої професійної кар’єри та становлення громадянськості як риси особистості. Варто наголосити, що в різних частинах тесту з української мови учасники мають продемонструвати свої літературознавчі компетентності. Це, зокрема, і аналіз тексту, і доречне наведення у власному висловленні прикладу з художньої літератури або з інших видів мистецтва. Підкреслюємо, що переважна більшість учасників ЗНО наводить приклади саме з української літератури, оскільки вони дозволяють якнайкрасномовніше проілюструвати позицію автора», – ідеться в коментарі УЦОЯО.

На думку фахівців Українського центру, відсутність завдань на репродукцію змісту творів української літератури в тесті з української мови компенсоване наявністю завдань для оцінювання сформованості компетентностей вищого рівня, які можливо опанувати тільки під час вивчення української і зарубіжної літератури.

«Позиція і Міністерства освіти і науки України, і Українського центру полягає в тому, що формуванню свідомої, патріотичної, всебічно розвиненої особистості сприяють усі навчальні предмети, а комплексний зміст освіти створює умови для цього. Запропонована модель ЗНО не зумовлює звуження змісту викладання навчальних дисциплін у школі, натомість має на меті забезпечення кращого відбору до закладів вищої освіти», – резюмували в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Освіта.ua
23.09.2020