Навчаємось дистанційно: завдання для 5-8 класів (18-22 травня) – Шкарівський академічний ліцей

Навчаємось дистанційно: завдання для 5-8 класів (18-22 травня)

Browse By

5А клас

18.05
Укр. мова: повторити тему ”Лексикологія” ст. 32-48, Переглянути відео в класрум, виконати тест.
Англ. Мова: Контроль навичок письма. Завдання на платформі Classroom.
Укр.літ: Дочитати М. Вінграновський “Сіроманець “. Написати у зошиті характеристику Сашка.
Зар.літ: “Капелюх чарівника” Персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.
Інформатика: повторити &4.1 -4.3, підготуватися до к/р

19.05
Історія: завдання в classroom, повторити § 1-2
Природа: &45, 46, виконати проєкт
Математика: Завдання в класрум

20.05
Англ. Мова: Завдання на платформі Classroom.
Укр.мова: повторити тему ”Будова слова й орфографія”, ст. 56-71, Переглянути відео
Укр. літ: виконати тест у класрумі
Математика: Підсумкова контрольна робота 10.00 в класрум

21.05
Зар.літ: “Капелюх чарівника” Персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.
Математика: завдання в класрум
Англ.мова: Контроль навичок говоріння та аудіювання. Завдання на платформі Classroom
Природа: &47, 48

22.05
Укр.мова: повторити тему “Фонетика.Графіка.Орфоепія. Орфографія ” , переглянути відео в класрум, виконати тест
Математика: завдання в класрум
Основи зд.: & 27,28
Історія: завдання в classroom, повторити § 3-4

5Б клас

18.05. ПОНЕДІЛОК
АНГЛ. МОВА
Контроль навичок письма. Завдання на платформі Classroom.
УКР.ЛІТ
Дочитати М. Вінграновський “Сіроманець ”
Написати у зошиті характеристику Сашка.
УКР.МОВА
повторити тему ”Лексикологія” ст. 32-48,
Переглянути відео в класрум, виконати тест.
ЗАР.ЛІТ
“Капелюх чарівника” Персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.
ІНФОРМАТИКА
повторити &41 -43, підготуватися до к/р

19.05. ВІВТОРОК
МАТЕМАТИКА
Завдання в класрум
ПРИРОДА
&45, 46, виконати проєкт” Друге життя пластику”
ІСТОРІЯ
завдання в classroom,
повторити § 1-2
ТРУД. НАВЧАННЯ
Закінчити роботи, здати всі не здані вироби

20.05. СЕРЕДА
УКР.МОВА
– повторити тему ”Будова слова й орфографія”, ст. 56-71,
Переглянути відео
УКР.ЛІТ
виконати тест у класрумі
ОБР.МИСТ
Переглянути попередні завдання, надіслати ті, що не здані
МАТЕМАТИКА
Підсумкова контрольна робота 10.00 в класрум
АНГЛ.МОВА
Завдання на платформі Classroom.
ОСН.ЗДОРОВ’Я
& 27,28

21.05.ЧЕТВЕР
МАТЕМАТИКА
завдання в класрум
ЗАРУБ.ЛІТ
“Капелюх чарівника” Персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.
ПРИРОДА
&47, 48
АНГЛ.МОВА
Контроль навичок говоріння та аудіювання. Завдання на платформі Classroom

22.05.П’ЯТНИЦЯ
ІСТОРІЯ
завдання в classroom, повторити
§ 3-4
МАТЕМАТИКА
завдання в класрум
УКР.МОВА
повторити тему “Фонетика.Графіка.Орфоепія. Орфографія ”
переглянути відео в класрум, виконати тест
МУЗИКА
Переглянути попередні завдання, здати роботи

6А клас

18.05. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: П. Глазовий. Сам роб в Classroom
18.05. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА: Крістіне Нестлінгер “Конрад, або Дитина з бляшанки”
18.05. ГЕОГРАФІЯ: Кількість і розміщення населення на Землі. Раси і народи. Опрацювати відповідні параграфи. Усно дати відповіді на запитання в кінці параграфів. З інтернету дізнатися про М. Миклухо-Маклая.
18.05. МАТЕМАТИКА: завдання в класрум
18.05. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я: &28,29,30
18.05. ІСТОРІЯ: завдання в classroom, повторити § 1-2

19.05. АНГЛІЙСЬКА МОВА: Контроль навичок читання. Завдання на платформі Classroom.
19.05. МАТЕМАТИКА: завдання в класрум
19.05. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Дівчата: Продовження теми ,,Вироби з бісеру та шнура,, виготовлення брелка.
Хлопці: здати проєкт “Декоративний свічник ”
19.05. УКРАЇНСЬКА МОВА: підготовка до контр. роботи в Classroom.

20.05. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТ. Біблійна тема в мистецтві. Зображення янгола.(малюнок або об’ємну форму з паперу)
20.05. ІСТОРІЯ: завдання в classroom, повторити § 3-4
20.05. АНГЛІЙСЬКА МОВА: SB p.107, читати та перекладати. Завдання на платформі «На урок»
20.05. БІОЛОГІЯ: & 47, 48,49
20.05. ІНФОРМАТИКА: повторити & 3.1.- 3.4, підготуватися до к/р

21.05. УКРАЇНСЬКА МОВА: контр. роб. з теми «Займенник» в Classroom.
21.05. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА: Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.
21.05. МАТЕМАТИКА: Підсумкова контрольна робота 10.00 в класрум

22.05. МАТЕМАТИКА: завдання в класрум
22.05. БІОЛОГІЯ: &50,51,52,53, тести в classroom
22.05. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Л. Глібов, С. Руданський, П. Глазовий. Контр. роб в Classroom.
22.05. ГЕОГРАФІЯ: Країни світу. Виконати практичну роботу: на контурній карті підписати великі країни та їх столиці. Звернути увагу при опрацюванні цієї теми на країни-сусіди України. У зошиті описати одну країну за планом: 1) На якому материку розташована? 2) Чи має вихід до моря? 3) З якими країнами межує? 4) Як називається столиця?
22.05. АНГЛІЙСЬКА МОВА: SB p.108 Завдання надіслані у Viber.

 

6Б клас

18.05.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
П. Глазовий. Сам роб в Classroom
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Крістіне Нестлінгер “Конрад, або Дитина з бляшанки”
МАТЕМАТИКА
Завдання в Classroom
ГЕОГРАФІЯ
Кількість і населення Землі.Раси і народи. Опрацювати відповідний параграф. Усно дати відповідь після параграфа. В Інтернеті дізнатися про М. Миклухо-Маклаю.
ІСТОРІЯ
завдання в classroom, повторити § 1-2
19.05.
УКРАЇНСЬКА МОВА
підготовка до контр. роботи в Classroom.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
здати проєкт “Декоративний свічник ”
МАТЕМАТИКА
завдання в Classroom
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Контроль навичок читання. Завдання на платформі Classroom
20.05.
АНГЛІЙСЬКА МОВА
SB p.107, читати та перекладати.
Завдання на платформі «На урок»
ІСТОРІЯ
завдання в classroom, повторити § 3-4
БІОЛОГІЯ
& 47, 48,49
ІНФОРМАТИКА
повторити & 3.1.- 3.4, підготуватися до к/р
21.05.
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Незвичайність образу Конрада, риси його характеру
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
&28,29,30
МАТЕМАТИКА
Підсумкова контрольна робота 10.00 в Classroom
УКРАЇНСЬКА МОВА
контр. роб. з теми «Займенник» в Classroom.
22.05.
АНГЛІЙСЬКА МОВА
SB p.108
Завдання надіслані у Viber.
ГЕОГРАФІЯ
країни світу, виконати практичну роботу: на контурній карті позначити великі країни і підписати їхні столиці.звернути увагу на країни- сусіди України.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Л. Глібов, С. Руданський, П. Глазовий. Контр. роб в Classroom
БІОЛОГІЯ
&50,51,52,53, тести в classroom
МАТЕМАТИКА
завдання в Classroom

7 клас

Понеділок 18.05.
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я & 28, 29.
АНГЛІЙСЬКА МОВА Контроль навичок письма та говоріння (завдання в Classroom).
ІНФОРМАТИКА Підготуватися до к/р, завдання в Classroom.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Ст. 265 (6, 7), ст. 266 (4, 8).
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА Діана Вінниця Джонс “Мандрівний замок Хаула”

Вівторок 19.05.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ Здати роботу по проекту “Рамка для фото”.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Контрольна робота
ХІМІЯ & 28, 29 повторити, N 16 ст.162 письмово.
ГЕОГРАФІЯ Опрацювати & 63.
БІОЛОГІЯ & 57, 58, 59.
ГЕОМЕТРІЯ Підсумкова контрольна робота 11.00. в Classroom.

Середа 20.05.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Завдання в Classroom, повторити & 1, 2.
АЛГЕБРА Повторити формули скороченого зниження.
АНГЛІЙСЬКА МОВА WB c. 32, впр.1, 2, 3. SB ст. 50 Self Check.
ГЕОГРАФІЯ Завдання у Classroom.
УКРАЇНСЬКА МОВА підгрупа Валентини Олексіївни
Контрольна робота з теми ” Службові частини мови. Вигук” в Classroom.
УКРАЇНСЬКА МОВА підгрупа Лесі Олександрівни
& 51, 52, впр. 549, 554, 555, 556, тести.

Четвер 21.05.
АЛГЕБРА Підсумкова контрольна робота 9.00. в Classroom.
ГЕОГРАФІЯ Завдання в Classroom.
ХІМІЯ Закінчити виконання навчальних проектів. Здати до 22.05.
ФІЗИКА Підготувати проєкт. Теми у Classroom. Підготуватись до к/р, повторити розділ 4.
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА Поєднання елементів казки і детективу у творі.

П’ятниця 22.05.
БІОЛОГІЯ & 60, 61, повторити & 57 – 59, тести в Classroom.
УКРАЇНСЬКА МОВА підгрупа Лесі Олександрівни Контрольна робота
УКРАЇНСЬКА МОВА підгрупа Валентини Олексіївни Виконати впр. 558(усно), 564, 565, 568, 569, 574.
ФІЗИКА Контрольна робота (інструкція в Classroom).
ГЕОМЕТРІЯ Завдання в Classroom.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Завдання в Classroom, повторити & 1 – 2.

8 клас

18.05 (ПОНЕДІЛОК)

УКРАЇНСЬКА МОВА
впр. 385

ФІЗИКА
підготувати проєкт. Теми у класрум

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Unit 10e діалог вивчити.( відео- звіт).workbook : 10e письмово.

19.05 (ВІВТОРОК)

ХІМІЯ
&39 – опрацювати,
&& 19-38 повторити, підготуватися до к.р.
Урок в zoom 13:00

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Підготуватися до к.р.

АЛГЕБРА
повторити розділ 2

ГЕОМЕТРІЯ
завдання в класрум

ГЕОГРАФІЯ
Контрольна робота

ІНФОРМАТИКА
виконати завдання в Classroom

20.05 (СЕРЕДА)

ХІМІЯ
Контрольна робота в classroom з 12:00 до 13:00

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ст.6-8 повторити визначення

БІОЛОГІЯ
&50,51

АНГЛІЙСЬКА МОВА
unit 10f.усно.Workbook:10 f письмово.20.05.10 юніт ” Self Check”.

21.05 ( ЧЕТВЕР)

АЛГЕБРА
повторити розділ 3

ГЕОМЕТРІЯ
завдання в класрум

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
завдання в classroom, повторити
§ 1-2

БІОЛОГІЯ
&52, повт.&50,51, тести в classroom

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Контрольна робота за Р. Бахом

ГЕОГРАФІЯ
Завдання в classroom

22.05 ( П’ЯТНИЦЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА
Впр 386 а

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ст.10 – визначення

ФІЗИКА
Контрольна робота, інструкція до виконання в classroom

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
завдання в classroom, повторити
§ 1-2

ІНФОРМАТИКА
виконати завдання в Classroom